Ramowy rozkład dnia

Pierwsza i druga godzina pobytu dziecka w przedszkolu

 • Schodzenie się dzieci, rytuał powitania, czynności gospodarcze i porządkowe.
 • Zabawy swobodne dzieci i obserwacja prowadzona przez nauczyciela.
 • Rozmowy i kontakty indywidualne nauczyciela z dziećmi.
 • Praca indywidualna dzieci w tematycznych ośrodkach edukacyjnych.
 • Czynności gospodarczo-porządkowe w sali.
 • Prace hodowlane i pielęgnacja roślin.

 

Trzecia i czwarta godzina pobytu dziecka w przedszkolu

 • Pięć minut celowego ruchu dla zaspokojenia potrzeb motorycznych.
 • Czynności związane z kulturą dnia codziennego (pobyt w łazience, samodzielne nakrywanie stołu – rozkładanie talerzy, kubków, sztućców, serwetek)
 • Śniadanie. Uwzględniając poziom sprawności dzieci, nauczyciel umożliwia wychowankom komponowanie kanapek z gotowych produktów.
 • Czynności organizacyjne przed pracą dydaktyczną.
 • Tworzenie okazji edukacyjnych: zajęcia dydaktyczne, projekty edukacyjne.
 • Zajęcia ze specjalistami według planu rocznego.
 • Przekąska. Talerz owocowo – warzywny.

 

Piąta godzina pobytu dziecka w przedszkolu

 • Pobyt dzieci na powietrzu: zabawy, spacery, wycieczki, doświadczenia, eksperymenty, uprawa roślin, prace porządkowe, ćwiczenia gimnastyczne, ścieżki dydaktyczne, tory przeszkód.
 • Doskonalenie czyności samoobsługowych.
 • Utrwalanie zasad bezpiecznego pobytu na świeżym powietrzu.

 

Piąta / Szósta godzina pobytu dziecka w przedszkolu

 • Czynności związane z kulturą dnia codziennego (pobyt w łazience, samodzielne nakrywanie do stołu – rozkładanie talerzy, kubków, sztućców, serwetek).
 • Obiad. Uwzględniając poziom sprawności dzieci, nauczyciel umożliwia wychowankom samodzielne korzystanie z wazy do zupy i półmiska z surówkami.
 • Zajęcia ze specjalistami według planu rocznego.
 • Czynności związane z kulturą dnia codziennego (pobyt w łazience).

 

Szósta / Siódma godzina pobytu dziecka w przedszkolu

 • Dzieci 3-4 letnie - odpoczynek. Uwzględniając potrzeby dzieci i rodziców, dziecko ma zapewniony poobiedni odpoczynek.
 • Dzieci 5-6 letnie- relaksacja. Uwzględniając potrzeby dzieci i rodziców, dziecko ma zapewniony poobiedni odpoczynek w formie: słuchania muzyki, słuchania czytanej przez nauczyciela lub gościa bajki, oglądania interesującej książki, zabawy w kąciku kultury (przeglądanie albumów fotografii, reprodukcji), gier i zabaw stolikowych.

 

Ósma godzina pobytu dziecka w grupie przedszkolnej

 • Codzienny kontakt dziecka z literaturą, muzyką, teatrem i innymi formami kultury i sztuki.
 • Zabawy i ćwiczenia prowadzone przez nauczyciela zgodnie z planem dydaktyczno-wychowawczym.
 • Czynności związane z kulturą dnia codziennego (pobyt w łazience, samodzielne nakrywanie do stołu – rozkładanie talerzy, kubków, sztućców, serwetek).
 • Podwieczorek. 

 

Dziewiąta i dziesiąta godzina pobytu dziecka w przedszkolu

 • Pobyt w ogrodzie przedszkolnym – zabawy swobodne.
 • Zabawy  według preferencji dzieci.
 • Zajęcia ze specjalistami według planu rocznego.
 • Czynności porządkowe w sali. Rytuał pożegnania.
 • Kontakty indywidualne nauczyciela z rodzicami podczas rozchodzenia się dzieci. Przekazywanie bieżących informacji o dziecku.