Grupa V - Tropiciele 6 - latki

 

Nauczyciele:
mgr Izabela Szymańska

mgr Hanna Drozdowicz

Oddział pracuje w godzinach:  815 - 1730

  
Zajęcia dodatkowe:
rytmika:                                    wtorek, czwartek

zajęcia ruchowo-teatralne:    poniedziałek, środa

j. angielski:                              realizowany w ramach podstawy programowej

 

Dzień otwarty:                      pierwszy poniedziałek miesiąca od godziny   1730

 

 

 

SPORT TO ZDROWIE

 

ZAJĘCIA EDUKACYJNE "JESIENNE MATEMATYKA" 

 

 

ZAJĘCIE EDUKACYJNE W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

 

 

SZWEDZKI STÓŁ

 

                             

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze na miesiąc grudzień

 

Świąteczne pocztówki 02-06.12.2019

- Zapoznanie ze sposobami komunikowania się dawniej i dziś;

- Poznanie etapów drogi jaką przebywa list od nadawcy do adresata;

- Klasyfikowanie, porównywanie liczebności zbiorów poprzez łączenie w pary lub       przeliczanie po jednym;

- Nauka tańca „ Koziorajka”.    

- Monografia litery litery k,K, czytanie sylab i wyrazów

 

Zwierzęta zimą    09-13.12.2019

- Zapoznawanie z zachowaniami zwierząt podczas zimy;

- Uwrażliwianie dzieci na potrzeby zwierząt w czasie zimy;

- Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi podczas zabawy;

- Posługiwanie się cyframi 1,2,3 do określania liczebności zbioru oraz kolejności;

- Doskonalenie umiejętności sprawnego przeliczania i rozdzielania po tyle samo;

- Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej wyrazów,                             

 - Monografia literu u, U, czytanie sylab i wyrazów                                          

 

Spotkanie przy wigilijnym stole, świąteczne zwyczaje 16-31.12.2019

- Zapoznanie z tradycjami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia ;

- Przygotowywanie ozdób bożonarodzeniowych;

- Doskonalenie sprawności grafomotorycznej m.in. poprzez kreślenie liter i szlaczków;

- Kształtowanie u dzieci chęci niesienia pomocy innym w tym zwierzętom

- Wyzwalanie nastroju radości z okazji zbliżających się świąt;

- Doskonalenie umiejętności cięcia po linii łamanej;

- Śpiewanie kolęd i pastorałek, tworzenie świątecznego nastroju              

-Posługiwanie się liczbami do podpisywania liczebności zbiorów.

 

Wiersz

“Zima w lesie”

W samym środku lasu

zima zamieszkała.

Drzewa, krzewy śniegiem

W nocy przysypała.

W puchowej pierzynie

Las bieleje cały.

Martwią się zwierzęta:

Jak zimę przetrzymamy?

Niech ludzie usłyszą,

O pomoc wołamy.

Zimą pożywienia

bardzo mało mamy.

   

                                   

“ Już blisko kolęda”

1.Gdy w pokoju wyrośnie choinka.

Łańcuszkami, bombkami zaświeci.

To znaczy, że już Święta,

że już blisko kolęda,

że Mikołaj przyjedzie do dzieci .

Hej, kolęda, kolęda.

2.Gdy upieką się słodkie makowce

i głos dzwonka z daleka zawoła.

To znaczy, że już Święta,

że już blisko kolęda,

Że Mikołaj przyjedzie do dzieci .

Hej, kolęda, kolęda.