Zajęcia dodatkowe

PRZEDSZKOLE  OFERUJE:

 

ZAJĘCIA  Z  J.ANGIELSKIEGO:   ponedziałek, środa  w godzinach od 930 do 1200   (w ramach podstawy programowej)

Prowadząca:  mgr Karolina Staszewska

 

RYTMIKA:   wtorek, czwartek   w godzinach od 915  do 1145                                                           

Prowadzący:  mgr Robert Pardela

 

ZAJĘCIA  RUCHOWO-TEATRALNE: 

poniedziałek w godzinach od 1330 do 1600 ,
środa            w godzinach od 1110 do 1340

Prowadząca:  mgr Renata Birska

                              

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE:

Prowadząca:

mgr Izabela Szymańska      poniedziałek,  czwartek   grupa  II ,  V

mgr Daria Ceregrzyn           wtorek, piątek    grupa   I,  III,  IV